top of page

כיתות מאסטר קלאס

סטודיו התחנה מציע מסלול לימודים מורחב בכיתות המאסטר השבועיות בסטודיו. המאסטרקלאס מיועד לתלמידים מתקדמים וההשתתפות מותנית בתהליך מיון, בו יוזמנו המועמדים לראיון אישי וייתבקשו להציג תיק עבודות.

ההרשמה לשנת הלימודים 2024-25 החלה!

10% הנחה בהרשמה מוקדמת*

*( עד ה-15.6.24)

מאסטר קלאס
בהנחיית ארם גרשוני

יום רביעי 8:30-15:30
יום הנחיה מלא בסטודיו עם ארם גרשוני

36 מפגשים

יום ראשון 10:00-16:00 עבודה עצמאית בסטודיו

החל מספטמבר 2024
 

Double-Portrait-of-Anat-and-Shay_After-Piero-Della-Francesca-Diptych-46x33-each-oil-on-lin

מאסטר קלאס
בהנחיית דוד ניפו

ימי ג’ 08:30-15:30
יום הנחיה מלא בסטודיו עם דוד ניפו

36 מפגשים
 
יום ראשון 10:00-16:00 עבודה עצמאית בסטודיו

החל מספטמבר 2024
 

סטודיו פתוח בימי א'

בימי ראשון התלמידים של כיתות המאסטר קלאס יוכלו לעבוד בסטודיו התחנה באופן עצמאי

תקנון כיתות מאסטר קלאס

bottom of page