top of page

סדנאות

סטודיו התחנה מציע סדנאות קצרות במהלך השנה

מוזמנים להמשיך להתעדכן באתר וברשתות החברתיות על סדנאות חדשות

flower_oil_on_wood_60x60_cm._2016.jpg

סדנת מאסטר אלה - פרימה

במסגרת הסדנה נעסוק בשלושת הנושאים המקובלים של הציור מהתבוננות  ישירה: "טבע-דומם", פורטרט והדמות האנושית, ונוף, אותם נצייר בצבע שמן,  בצורה ישירה ומיידית. 

הסדנה תהיה בנויה משלוש חטיבות בנות ארבעה שיעורים כל אחת. כל  חטיבה תוקדש לאחד משלושת הנושאים, וניתן יהיה להירשם לכל חטיבה בנפרד (או לסדנה כולה בהנחה משמעותית).  

בכל שיעור נעבוד על ציור חדש. עבודה שכזו, מהתבוננות ישירה, במודל  הנשאר נייח וללא שינוי למשך זמן ארוך יחסית, מעמיקה ומשכללת את יכולת  ההתבוננות יותר מכל אופן תרגול אחר. 

סוג זה של תרגול הוא מצוין גם כדי להבין לעומק כיצד כדאי להתחיל ציור  ממושך יותר. במהלך העבודה נלבן נושאים כגון פרספקטיבה, אור וצל, תיאוריה  של צבע, ועוד. 

את הסדנה יקדים ערב הדגמה/הרצאה מיוחד המיועד לתלמידי הסדנה,  ובמסגרתו יינתן פירוט לגבי הציוד שאיתו נעבוד, והדגמה של תהליכי הציור  הרלוונטיים, תוך הסברים לגבי הרקע התיאורטי שמאחוריהם. 

26.01.23-20.04.23 

 ימי חמישי  18:00-22:00

סדנת יסודות הרישום

בהנחיית הדי בן נון

הסדנה עוסקת בלמידת תהליך בניית רישום, במהלכה נתרכז בפיתוח והעמקת אופן התבוננות וחשיבה ציוריים, ותרגומה באמצעים הטכניים של אותה מדיה לכדי רישום.
אנו נעמיק את ההיכרות עם אחת השפות הייחודיות בתולדות הציור שנעשית עם חומרים פשוטים (גרפיט ופחם) שכמעט ולא השתנו במשך מאות ואלפי שנים, אנו נשאב מההיסטוריה העשירה שלה ונלמד מרשמי וציירי העבר.

העבודה בכיתה תתמקד ברישום מהתבוננות בטבע דומם, מודל עירום פסלים והעתקת רישומי מופת מן העבר, ונעסוק בחילוץ של הציורי מתוך היומיומי.
הסדנא מיועדת למתחילים וכן למתקדמים.

הסדנה כוללת 3 ימי מודל

15.1.23-2.4.23 (12 מפגשים)

ימי א' 18:00-22:00

bottom of page