top of page

סדנת יסודות הצבע

בהנחיית הדי בן נון

ימי ראשון  |  18:00-22:00  |  12 מפגשים

Self portrait, oil on wood, 40x30cm 2021.jpg
Dried aloe, oil on wood, 25x20, 2022_06_edited.jpg

סדנת יסודות הצבע

15.05.22-31.07.22

מהלך הקורס

:

קורס יסודות הצבע מיועד למתחילים ולכל מי שרוצה לחזק את מיומנותו בציור בצבעי שמן. העבודה בסטודיו תתמקד בציור מהתבוננות בטבע דומם,העתקי יצירות מאסטרים וציור מודל עירום.

מסגרת הקורס

סדנה

12 מפגשים 
ימי ראשון 
18:00-22:00

רישום לקורס מהווה התחייבות להשתתפות מלאה בקורס. לא ניתן להירשם לשיעורים בודדים או לתקופה חלקית.ככל שתלמיד/ה מעוניינ/ת לבטל את השתתפותו/ה בקורס, ניתן לעשות כן עד מועד תחילת הקורס. לאחר מכן, לא יינתן החזר כספי בעת ביטול ההשתתפות.לתלמיד/ה הנעדר/ת משיעור תינתן האפשרות להשלימו עד שבועיים לאחר מכן, בתיאום ובהרשמה מראש בלבד, ורק במסגרת שיעורי הקורס לשנת הלימודים 2021-2022.לא ניתן להשלים יותר משני שיעורים, לקבל החזר כספי עבור היעדרות, או עבור שיעורים אשר לא הושלמו במסגרת השבועיים העוקבים. עלות הקורס אינה כוללת חומרים וציוד.

Artboard 1.jpg
Pomegranate and annona, 60x48,oil on wood, 2020_01_edited.jpg

:פרטים נוספים

תנאי  הרשמה

לו"ז הקורס

יצירת קשר

052-7466459 א-ה, 12:00-18:00

Thanks for submitting!

סטודיו קאסטים_edited.jpg
bottom of page