top of page

קורס רישום וציור 
בהנחיית הדי בן נון

06.10.2021  -  20.07.2022

ימי רביעי  |  18:00-22:00  |  40 מפגשים

2c97e7_8475e56d2d0840d4a28f24c07448dc8f_mv2.webp
20181103_084507_edited.jpg

קורס רישום וציור

בהנחיית הדי בן נון

מהלך הקורס

:

הכיתה משרטטת מהלך מרישום במדיה יבשה לציור בצבעי שמן עם זיקה ישירה לתולדות הציור המערבי ותכוון לייצר היכרות מעמיקה עם החומרים, ואינטימיות עם המטען ההיסטורי של מסורת הציור.
תהליך הלמידה בכיתה הינו מתוך תרגול מעשי של רישום וציור מהתבוננות בטבע דומם, מודל עירום, העתקי פסלים, העתקת יצירות מופת מן העבר וכן תכלול מרכיב תיאורטי של אור וצל, פרספקטיבה, קומפוזיציה, תאוריית צבע, תולדות הציור והדגמות מעשיות של רישום וציור, וכן הדגמות של חומרי ציור דוגמת הכנת צבע, הכנת מצעים לציור וכו.

מסגרת הקורס

קורס שנתי

40 מפגשים 
ימי רביעי 
18:00-22:00

פרטים נספים

Click to Download

תנאי  הרשמה

לו"ז הקורס

יצירת קשר

Thanks for submitting!

סטודיו קאסטים_edited.jpg
bottom of page