top of page

קורסים

סטודיו התחנה מציע מסלולי לימוד מגוונים בשעות הערב המיועדים למתחילים ומתקדמים

רישום וציור כיתת נוער

בהנחיית עלמא גרשוני

בשיעורים נלמד לרכוש כלים בסיסיים של התבוננות.  העבודה תתמקד ברישום וציור טבע דומם ופסלים מהתבוננות ישירה,  וגם העתקים של יצירות המאסטרים הגדולים.  

ההנחיה אישית ותתמקד ברישום בעפרון ופחם כבסיס למתחילים.  תלמידים שבאים עם נסיון רחב יותר יוכלו גם לעבוד בצבעי שמן על  פרויקטים אישיים

הקורס מיועד לבני 12-17

 

12.3.23-28.5.23

 ימי א’ 15:00-17:00

ציור בצפון הנגב

בהנחיית דוד ניפו

10 מפגשים

בהתאם לתנאי מזג האוויר במיקומים משתנים בצפון הנגב

27.3.23-5.6.23

ימי שני 08:30-15:30

רישום וציור למתקדמים

בהנחיית דוד ניפו

הקורס כולל 36 מפגשים

מתוכם 18 שיעורי מודל

 ימי ג’ 18:00-22:00

6.09.22-13.06.23

 

ציור ורישום
טבע דומם

בהנחיית דוד ניפו

הקורס כולל 36 מפגשים

ימי ו’ 09:30-13:30

9.09.22-12.05.23

רישום וציור

בהנחיית אדם כהן

הקורס כולל 36 מפגשים

מתוכם 18 שיעורי מודל

ימי ב’ 18:00-22:00

5.09.22-29.05.23

רישום וציור

בהנחיית הדי בן נון

הקורס כולל 36 מפגשים

מתוכם 18 שיעורי מודל

 ימי ד’ 18:00-22:00

7.09.22-7.06.23

 

bottom of page