top of page

קורסים

סטודיו התחנה מציע מסלולי לימוד מגוונים בשעות הערב המיועדים למתחילים ומתקדמים

B1-3.jpg

רישום וציור מהתבוננות
בהנחיית אדם כהן

הקורס יתמקד בדרך ההתבוננות.

בעזרת ההתבוננות נשפר את היכולות הטכניות, הראיה והתפיסה הציורית. נלמד על המסורת העתיקה

של תולדות הציור. נצייר מודל, טבע דומם, קאסטים ונעתיק יצירות מופת.
הקורס מתאים לכל רמות הידע ומומלץ למתחילים ומתקדמים כאחד.


36 שיעורים שנתיים, 18 שיעורי מודל, 18 טבע דומם.

ימי חמישי 09:30-13:30

מתחיל ב-12.10.23

rm_grshvny_tmvnt_prvpyl_shmn_l_ts_24x50_sm_2017.jpg

רישום וציור

בהנחיית ארם גרשוני

36 מפגשים

 15.6.24 - 7.9.23

ימי חמישי 18:00-22:00

סילבוס

Stomach (3), pencil on paper, 41.9X29.7 cm, 2022.jpg

כיתת רישום וציור

בהנחיית הדי בן נון

 

הכיתה עוסקת בציור מהתבוננות ועושה מהלך של הנחת יסודות של רישום במדיה יבשה וממשיכה לעבודה בצבעי שמן, הלמידה הינה עם זיקה עמוקה לתולדות הציור המערבי ותכוון לייצר היכרות עם הכלים והחומרים ועם המטען ההיסטורי של מסורת הציור.

36  מפגשים 18 עם מודל עירום

ימי רביעי 18:00-22:00

In-Search-Of-Evidence-for-the-Existence-of-Life-on-Planet-I_-150x120-charcoal-on-paper-200

רישום וציור בהנחיית דוד ניפו

בהנחיית דויד ניפו

 

הקורס כולל 36 מפגשים

מתוכם 18 שיעורי מודל

5.9.23-13.6.24​

ימי שלישי 18:00-22:00

רישום וציור טבע דומם

בהנחיית דויד ניפו

 

הקורס כולל 36 מפגשים

1.9.23-17.5.24

ימי ו' 09:30-13:30

תקנון קורסי יום ו' וקורסי ערב

bottom of page