top of page

קורסים

סטודיו התחנה מציע מסלולי לימוד מגוונים בשעות הערב המיועדים למתחילים ומתקדמים

rm_grshvny_tmvnt_prvpyl_shmn_l_ts_24x50_sm_2017.jpg

רישום וציור

בהנחיית ארם גרשוני

36 מפגשים

 15.6.24 - 7.9.23

ימי חמישי 18:00-22:00

סילבוס

Aloe, oil on wood, 40X40 cm, 2021.jpg

כיתת רישום וציור

בהנחיית הדי בן נון

 

הכיתה עוסקת בציור מהתבוננות ועושה מהלך של הנחת יסודות של רישום במדיה יבשה וממשיכה לעבודה בצבעי שמן, הלמידה הינה עם זיקה עמוקה לתולדות הציור המערבי ותכוון לייצר היכרות עם הכלים והחומרים ועם המטען ההיסטורי של מסורת הציור.

36  מפגשים 18 עם מודל עירום

6.09.23-14.06.24

ימי רביעי 18:00-22:00

In-Search-Of-Evidence-for-the-Existence-of-Life-on-Planet-I_-150x120-charcoal-on-paper-200

רישום וציור בהנחיית דוד ניפו

בהנחיית דויד ניפו

 

הקורס כולל 36 מפגשים

מתוכם 18 שיעורי מודל

5.9.23-13.6.24

ימי שלישי 18:00-22:00

ניפו.jpg

רישום וציור טבע דומם

בהנחיית דויד ניפו

 

הקורס כולל 36 מפגשים

1.9.23-17.5.24

ימי ו' 09:30-13:30

Adam-Cohn02_01_2figure-compositionstella-and-masha-2-Oil-on-canvas-1024x965_edited.jpg

רישום וציור
בהנחיית אדם כהן

הקורס יתמקד בדרך ההתבוננות.

בעזרת ההתבוננות נשפר את היכולות הטכניות, הראיה והתפיסה הציורית. נלמד על המסורת העתיקה

של תולדות הציור. נצייר מודל, טבע דומם, קאסטים ונעתיק יצירות מופת.
הקורס מתאים לכל רמות הידע ומומלץ למתחילים ומתקדמים כאחד.


36 שיעורים שנתיים, 18 שיעורי מודל, 18 טבע דומם.

ימי ב’ 18:00-22:00

4.09.23-27.05.24

תקנון קורסי יום ו' וקורסי ערב

bottom of page