רונית גולדשמידט

יסודות הציור בצבעי גואש בהנחיית רונית גולדשמידט

5 מפגשים | 28.4.21 – 26.5.21 | יום ד' | 10:00-14:00

סדנת יסודות הרישום בהנחיית הדי בן נון

| 8 מפגשים | 28.2.21 – 25.4.21 | ימי ראשון |18:00-22:00|

קורס יסודות הציור בשמן

סדנת יסודות הציור בשמן בהנחיית הדי בן-נון

| 6 מפגשים | 02.5.21 – 13.6.21 | ימי ראשון | 18:00 -22:00 |

סדנת דיוקנאות בהנחיית אדם כהן

| 5 מפגשים |22.04.21 – 20.05.21 | ימי חמישי| 18:00-22:00 |

סדנת סוף שבוע ארוך, ציור בנוף שדה בוקר בהנחיית ארם גרשוני ודוד ניפו – הסתיים

סוף שבוע ארוך | 18/3/21 – 20/3/21 | חמישי, שישי, שבת |

קורס ציור נוף עם אדם כהן

סדנת ציור נוף בהנחיית אדם כהן – הסתיימה

5 מפגשים | 13.11.20 – 11.12.20| ימי שישי | 13:30-9:30 | בפארק קריית ספר, תל אביב

סדנת ציור מודל בזום – הסתיימה

רישום וציור מודל עירום בהנחיית אדם כהן

סדנאות קיץ – הסתיימו

קורס רישום אנטומיה בהנחיית עדי גרף – הסתיים

10 מפגשים | 26.01.20-5.04.20 | ימי ראשון |9:30-13:30 |

קורס יסודות הרישום בהנחיית הדי בן נון

קורס יסודות הרישום בהנחיית הדי בן-נון – הסתיים

| 10 מפגשים | 02.01.20-19.03.20| ימי חמישי | 18:00-22:00 |