סדנת ציור העתקים בהנחיית ארם גרשוני

10 מפגשים בימי חמישי, החל מ-23/03/17