קורס רישום למתחילים בהנחיית הדי בן-נון


| 6.05.18-29.07.18 | ימי א' | 18:00-21:00 |

בקורס רישום למתחילים נפתח ונתרגל יכולת התבוננות ותשומת לב לתופעות חזותיות מופשטות של אור וצל והבנתן כערכים של צורה וטון.
הקורס הינו מהלך הדרגתי הכולל תרגול של רישום בגרפיט ופחם והיכרות עם הרגלי עבודה לתרגול יעיל שיאפשר עבודה עצמאית גם מחוץ לכיתה.
הקורס מיועד למתחילים וכן לכאלו הרוצים לחזק את יסודות הרישום.
סילבוס כללי:
* רישום מאובייקטים פשוטים (ספרה, חרוט, צילינדר) להבנת פירוק צורני פשוט, אור וצל ותרגול סקאלה טונאלית.
* טבע דומם כפלטפורמה להבנת תופעות מופשטות של אור וצל ותרגומן כערכים של צורה וטון.
* רישום מהעתקי גבס של פסלים קלאסיים. * העתק של רישומי מופת (בארג, מאסטרים).
* רישום ממודל חי.

הקורס כולל 12 מפגשים בין התאריכים 29/07/18- 06/05/18
ויתקיים בימי ראשון, בין השעות 18:00-21:00.

עלות הקורס: 1800 ש"ח.

תנאי ההרשמה – קורס מבוא לרישום בהנחיית הדי בן-נון

לפרטים וההרשמה: טל' 0527466459 או במייל hhatahana@gmail.com