קורס יסודות הרישום בהנחיית הדי בן נון

קורס יסודות הרישום בהנחיית הדי בן-נון


| 10 מפגשים | 02.01.20-19.03.20| ימי חמישי | 18:00-22:00 |

במהלך הקורס נעסוק באבני הבניין של השפה החזותית,נפתח ונתרגל יכולת התבוננות ותשומת לב לתופעות חזותיות מופשטות של אור וצל והבנתן דרך המדיום כערכים של צורה וטון.

הקורס משרטט מהלך הדרגתי בו נעבוד מהתבוננות, בגרפיט ופחם, השיעורים יכללו תרגול מעשי, הדגמות והיכרות עם מודלים תאורטיים.

עקרי הסילבוס:

– מודל תאורתי של אור וצל.

– גאומטריה, פרספקטיבה, בניית נפחיות.

– רישום מאובייקטים פשוטים להבנת פירוק צורני.

– רישום קוי וכתמי.

– העתק של רישומי מופת (בארג, מאסטרים).

– רישום מטבע דומם.

– רישום מהעתקי גבס של פסלים קלאסיים.

– רישום מודל חי.

השיעורים יכללו הסברים תאורתיים והדגמות מעשיות.

עלות הקורס: 2300 ש"ח

10% הנחה לסטודנטים הרשומים לכל אחד מן הקורסים השנתיים.


שם פרטי

שם משפחה

אימייל

מס׳ טלפון

הערות