סדנת יסודות הצבע עם ארם גרשוני


6 מפגשים, ימי רביעי, בין התאריכים 21/03/18-02/05/18

סדנת יסודות הצבע מיועדת לתלמידים העושים את צעדיהם הראשונים בתחום הציור והצבע, אבל גם תלמידים מתקדמים יוכלו להיעזר בה כדי לבסס ולהעמיק את הבנתם.

במסגרת הסדנה נדון בצבע הן כחומר (Paint) והן כתכונה אופטית של החומר (Color) ונעמוד על יחסי הגומלין המורכבים בין שני המימדים הללו.

הסדנה מתוכננת לספק לתלמידים מודל תיאורטי שלם של צבע וערבוב צבעים, עפ"י שיטת מאנסל (Munsell). בעזרת מודל זה יוכלו התלמידים לנווט בעולם הסבוך של הצבע ולהגיע לכל יעד ללא קושי ובאופן מדויק.

השיעורים יכללו תרגול מעשי וציור מהתבוננות, וכן הרצאות והסברים תיאורטיים, והדגמות ציור של ארם.

21/03/18-02/05/18, ימי רביעי, 18:00-22:00, 6 מפגשים.

עלות הסדנה: 1500 ש"ח.

יסודות הצבע – תנאי ההרשמה