rsz_jacques-louis-david_the-death-of-marat

מות מארה – סדנת ציור בהנחיית דוד ניפו


8 מפגשים בימי שישי בוקר , 7/07-25/08

סדנה ראשונה מסוגה, משלבת העתק ועבודה מהתבוננות ישירה במודל החיי.

בסדנה נשחזר בכיתה תמונה ע״פ ציור מופת. הפעם הציור הוא ״מות מארה״ של צייר המאה ה-19 ז׳אק לואי דויד.

הפורמט יאפשר לתלמידים שירצו בכך, לצייר את המודל מנקודות מבט אחרות בחדר מהתבוננות ישירה במודל לאור הציור המקורי ובהשראתו, או במנותק ממנו?

מול השחזור יוצב ״הכסא החם״, נקודת מבט ממנה ההצבה נראית כשחזור מדויק של הציור המקורי.כסא זה ישרת את כל התלמידים כנקודת האיסוף/ליקוט של המידע החזותי לצורך ביצוע העבודה, בנוסף לרפרודוקציה מודפסת של הציור המקורי.

הסדנה מיועדת לתלמידים הרפתקנים בעלי נסיון מוקדם ברישום וציור מהטבע, אשר מעוניינים להעמיק חקר וידע בטכניקות עבודה מסורתיות, כמו גם העמקת הדיאלוג עם שפת הציור על רבדיה הרבים.

הסדנה תתקיים בימי שישי, בין התאריכים 7/07-25/08, סך הכל 8 מפגשים. השיעורים מתקיימים בין השעות 10:00-14:00.

ערב ההדגמה והסבר יתקיים בתאריך 7/06, יום ד', בשעה 19:00.

עלות הסדנה:  2400 ש"ח

מות מארה עם דוד ניפו – תנאי ההרשמה