מאסטר קלאס 2019-2020


כיתת אמן בהנחיית ארם גרשוני ודוד ניפו

כיתת אמן בהנחיית ארם גרשוני

| 20 מפגשים | ימי שני | 8:30-15:30 | פעם בשבועיים | 2.09.19-1.06.20 |

כיתה זו מיועדת לציירים/רות מגובשים – כאלה שעברו את מסלול הלימודים הסטנדרטי ב"תחנה" (או במסגרת אחרת) – ומעוניינים להתקדם לכיוון מטרותיהם האישיות, תוך הסתייעות בהנחייתו של ארם, ובדינמיקה הקבוצתית השיתופית של הכיתה.

העבודה במסגרת הכיתה תהיה על "פרויקט אישי", מתוך כוונה לשים דגש לאו דווקא על מיומנויות ביצוע, אלא על פיתוח "מטא-מיומנויות" כגון קומפוזיציה, בחירת והעמדת נושא, פיתוח נרטיב וכדומה. עבודה כזו נועדה להוות "גשר" מהתרגול והלימוד הבסיסי בכיתה, אל הפעילות כאמנים עצמאיים לכל דבר.

בכל שיעור שני נקדיש את היום לדיון על העבודות שהתלמידים יביאו לכיתה, מתוך העבודה האישית שלהם בסטודיו, כדי למקד את תהליכי העבודה האישיים, בשאיפה מתמדת לאופטימיזציה. הדיון בכל גוף עבודות של כל תלמיד ייעשה עם כל הקבוצה, כדי לשכלל הן את הביקורתיות והן את האמפתיה (גם ארם יביא את עבודתו מהסטודיו שלו אל הכיתה בכל שיעור חודשי כזה, ויעמיד אותה לרשות הדיון הקבוצתי).

השיעור האחר יוקדש לעבודה מעשית בכיתה, בעיקר מהתבוננות ישירה (במודל, ב"טבע-דומם", בהעתקי גבס של פסלי מופת וכיו"ב, וכן בהעתקה מיצירות מופת ברישום ובפיסול), מתוך מחשבה שהעבודה בצוותא תשמש מעין "כור היתוך" לרעיונות ולגישות שנפתח בכיתה. כך שימי הלימודים הדו-שבועיים יהיו תיאורטיים ומעשיים לסירוגין. ארם גם ישלב במהלך השנה מבחר הרצאות והדגמות בנושאים שונים, במטרה להעמיק ולהרחיב את המימד העיוני של הלימודים.

הקבלה לכיתה מותנית בראיון אישי עם ארם, והצגת תיק-עבודות.

כיתת אמן בהנחיית דוד ניפו

| 40 מפגשים | ימי שלישי | 8:30-15:30 | 3.09.19-7.07.20 |

תוכנית הלימודים בכיתת האמן משרטטת מהלך מובנה ומעמיק מרישום לציור.

עמוד התווך של התוכנית הוא העבודה מתוך התבוננות ישירה ובמגוון של מדיה (רישום בעפרון ופחם, גיר שחור ולבן על נייר צבעוני, דיו, גואש, וציור בשמן במונוכרום ובצבע). התרגול המעשי ישלב עבודה קצרת טווח ועבודה ארוכת טווח מול מודל עירום, טבע דומם וקאסט, לצד עבודה על העתקים ופרוייקטים אישיים. הדגמות והרצאות יהוו חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

הקבלה לכיתה מותנית בראיון אישי והצגת תיק עבודות.

שם פרטי

שם משפחה

אימייל

מס׳ טלפון

הערות