קורס ציור ורישום בהנחיית הדי בן-נון


| 40 מפגשים | ימי רביעי | 18:00-22:00 | 29.06.22 – 6.10.21 |

הכיתה משרטטת מהלך מרישום במדיה יבשה לציור בצבעי שמן עם זיקה ישירה לתולדות הציור המערבי ותכוון לייצר היכרות מעמיקה עם החומרים, ואינטימיות עם המטען ההיסטורי של מסורת הציור.

תהליך הלמידה בכיתה הינו מתוך תרגול מעשי של רישום וציור מהתבוננות בטבע דומם, מודל עירום, העתקי פסלים, העתקת יצירות מופת מן העבר וכן תכלול מרכיב תיאורטי של אור וצל, פרספקטיבה, קומפוזיציה, תאוריית צבע, תולדות הציור והדגמות מעשיות של רישום וציור, וכן הדגמות של חומרי ציור דוגמת הכנת צבע, הכנת מצעים לציור וכו.

שם פרטי

שם משפחה

אימייל

מס׳ טלפון

הערות