כיתת אמן ״מאסטרקלאס״ – לימודי יום


תוכנית הלימודים החדשה בכיתת היום (ה"מאסטר קלאס") היא תוכנית שנתית, ומשרטטת מהלך מובנה ומעמיק מרישום לציור. בנוסף ליום ההוראה השבועי – עם אחד המורים או אף עם שניהם –  התוכנית מתווה ומארגנת עבור התלמיד את תוכנית האימונים האישית במשך שאר השבוע. כבעבר, עמוד התווך של התוכנית הוא העבודה מתוך התבוננות ישירה במודל עירום: התלמידים מבלים את החלק הראשון של כל יום-הוראה בכיתה בצוותא בחלל אחד מול אותו המודל, בטווח רחב של פוזות – מקצרצרות ועד לפוזה אחת הנמשכת שלושה שבועות – ובמגוון של מדיה (רישום בעפרון ובפחם, גיר שחור ולבן על נייר צבעוני, דיו, גואש, וציור בשמן במונוכרום ובצבע).

עם זאת, מורי הכיתה (דוד ניפו וארם גרשוני) מאמינים כי ההתבוננות האינטנסיבית ב"טבע" (המיוצג ע"י המודל) מהווה תנאי הכרחי, אך לא תנאי מספיק, להתפתחותו של צייר. ציור בא מציור, וההיכרות בלתי-אמצעית עם שפת הציור – הדקדוק, הפיסוק, אוצר המילים – והקונבנציות של הציור, כפי שהתפתחו במשך עידן ועידנים, הינה מפתח ליצירה עכשווית הנטועה בתוך המסורת הגדולה של הציור והפיסול, ורואה עצמה כחלק ממנה..

משום כך, מוקדש חלק גדול של העבודה בתוכנית הלימודים החדשה, למן היום הראשון ועד היום האחרון, להתהלכות עם יצירות מופת של הרישום, הציור והפיסול בעולם המערבי (ולא רק המערבי) מזמנים קדומים ועד ימינו. ואין מדובר בלימודים עיוניים גרידא, אלא בטרנסקריפציה ישירה וביצירה מחדש של דוגמאות המופת, על מנת לסגל לעצמנו את השפות הרישומיות והציוריות השונות, ולהפוך את הדיבור בהן לקולח וטבעי ככל האפשר.

המהלך השנתי בכיתה מוביל מרישום בשנה הראשונה (קו, צורה, גיאומטריה) לטונאליות בשנה השנייה (כתם, אור וצל) ולציור בשנה השלישית (צבע). כך אנו בונים נדבך על נדבך, שכל אחד מהם נתמך ע"י הקודם לו.  אנו משחזרים למעשה במאקרו את התהליך הטבעי והתקין של היווצרותו של כל ציור וציור במיקרו.

תינתן גם אפשרות לתלמידים שיחפצו בכך להמשיך את לימודיהם לשנים נוספות, הן בדרך של חזרה על התרגילים, והן במתכונת של עבודה על פרויקט אישי תחת הנחייתם של ניפו וארם, מתוך כוונה לשים דגש על פיתוח "מטא-מיומנויות" כגון קומפוזיציה, בחירת והעמדת נושא, פיתוח נרטיב וכדומה. שנים אלה עשויות להוות "גשר" מהתרגול והלימוד הבסיסי בכיתה אל הפעילות כאמנים עצמאיים לכל דבר.

אנו מאמינים כי תכנית הלימודים בכיתת היום ב"תחנה" נותנת מענה של ממש לביקוש ולדרישה ההולכים ומתגברים למקום בו ניתן יהיה ללמוד רישום וציור, בזיקה אל המסורת הגדולה של הציור המערבי, באופן מעשי ותכליתי, ומתוך מחויבות לאמות מידה של מצוינות ברמה הגבוהה ביותר.

הלימודים מתקיימים אחת לשבוע, בין השעות 8:30-15:30.

כיתת אמן בהנחיית דוד ניפו תתקיים בימי שלישי – תחילת הלימודים 4/09/2018

כיתת אמן בהנחיית ארם גרשוני תתקיים בימי רביעי – תחילת הלימודים 5/09/2018

תנאי ההרשמה לכיתת האמן לשנת הלימודים 2018-2019