כיתת אמן ״מאסטרקלאס״ דוד ניפו


דוד ניפו

כיתת אמן בהנחיית דוד ניפו

| 40 מפגשים | ימי שלישי | 8:30-15:30 | 1.09.20-15.06.21 |

תוכנית הלימודים בכיתת האמן משרטטת מהלך מובנה ומעמיק מרישום לציור.

עמוד התווך של התוכנית הוא העבודה מתוך התבוננות ישירה ובמגוון של מדיה (רישום בעפרון ופחם, גיר שחור ולבן על נייר צבעוני, דיו, גואש, וציור בשמן במונוכרום ובצבע). התרגול המעשי ישלב עבודה קצרת טווח ועבודה ארוכת טווח מול מודל עירום, טבע דומם וקאסט, לצד עבודה על העתקים ופרוייקטים אישיים. הדגמות והרצאות יהוו חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

הקבלה לכיתה מותנית בראיון אישי והצגת תיק עבודות.

שם פרטי

שם משפחה

אימייל

מס׳ טלפון

הערות