כיתת אמן ״מאסטרקלאס״


מסלול חדש ומורחב בהנחיית דוד ניפו

משך הקורס : שנתיים ימי א'- ד'

התחלת הלימודים 1.10.21

ימי ג' הנחיה מלאה בסטודיו
ימי ב' הנחיה מלאה בנוף הנגב הצפוני
ימי א' ו ד' עבודה עצמאית בסטודיו

במהלך השנה ייתקיימו הרצאות עם מרצים אורחים, ביקורת עבודות, תערוכות סוף שנה, תערוכת בוגרים בגלריה עינגע.

תוכנית הלימודים בכיתת האמן משרטטת מהלך מובנה ומעמיק מרישום לציור.

עמוד התווך של התוכנית הוא העבודה מתוך התבוננות ישירה ובמגוון של מדיה (רישום בעפרון ופחם, גיר שחור ולבן על נייר צבעוני, דיו, גואש, וציור בשמן במונוכרום ובצבע). התרגול המעשי ישלב עבודה קצרת טווח ועבודה ארוכת טווח מול מודל עירום, טבע דומם וקאסט, לצד עבודה על העתקים ופרוייקטים אישיים. הדגמות והרצאות יהוו חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים.

הקבלה לכיתה מותנית בראיון אישי והצגת תיק עבודות.

שם פרטי

שם משפחה

אימייל

מס׳ טלפון

הערות